00000127

Dokumenty

Zápis schůze březen 2023

Zápis ze schůze předsednictva a rady PK - 15. 3. 2023
Usnesení VH 2023

Usnesení z Valné hromady konané 15. 3. 2023
Zápis z Valné hromady 2023

Zápis z Valné hromady 15. 3. 2023
Jednací řád 2023
Stanovy 2023

Stanovy svazu schválené 15. 3. 2023
Sazebník poplatků 2023
Zápis z Valné hromady konané dne 24.8.2022
Usnesení VH PK CS 24.8.2022
Usnesení Valné hromady Svazu chovatelů Slovenského teplokrevníka z 25.8.2021
Zápis z Valné hromady konané dne 25.8.2021
Zápis z jednání předsednictva z 20.7.2021
Usnesení PER ROLLAM Valná hromada 12.12.2020
Řád plemenné knihy CS
Řád plemenné knihy CS
Hodnotitelská komise PK CS
Hodnotitelská komise PK CS
Usnesení valná hromada 14.5.2019
Usnesení valná hromada 4.5.2018

00000146

Formuláře ke stažení

Žádost o udělení výběru do plemenitby v rámci PK CS pro hřebce na rok
Žádost o licentaci hřebce do PK CS
Žádost o zapsání klisny (klisen) do Plemenné knihy Slovenský teplokrevník chovaný v ČR (PK CS)
Závazná přihláška ke členství ve Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR (SCHCS)
Hlášení změny